हिमाल लै ढाक्यो कान्छ फुल मन्जरीले – ममता मोक्तान गुरुङ