लास्सो फ्याफुल्ला नमस्ते सबैलाई भेट्भको बेलैमा” अनुषा वाईबा तमाङ र डोल्मा स्याङ्बो तमाङ