समाज सदस्य

हाम्रा समाजका सदस्य नामावली –

 • विनोद  मोक्तान तामाङ
 • सोम घिसिङ्ग तामाङ
 • पान बहादुर बम्जन
 • अजय लोप्चन तामाङ
 • अनुसा वाइबा
 • आइतमाया तामाङ
 • दिबेश मोक्तान
 • लक्षमण लामा
 • पंचमाया घिसिङ्ग
 • संजय तामाङ
 • पेमा वाइबा तामाङ
 • संजय तामाङ
 • वाइबा तामाङ
 • संजय दुर्गा तामाङ
 • शुभास  तामाङ
 • सुमित्रा बमजन
 • सविन लामा
 • सिंघ माया वाइबा
 • कल्पना लामा
 • समिक्ष्या लामा
 • कार्सांग तामाङ
 • रोध राज तामाङ
 • जेहेर तामाङ
 • शुभास तामाङ
 • रमा तामाङ
 • रिमा तामाङ
 • समिर  वाइबा