हिमाल लै ढाक्यो कान्छ फुल मन्जरीले – ममता मोक्तान गुरुङ


हिमाल लै ढाक्यो कान्छ फुल मन्जरीले – ममता मोक्तान गुरुङ #sonamlochhar #sonalochhar2856 #lochhar #tamang #tamangBCN #tamangspain #tamangNepal #tamang2020 #tamangCommunity
Subscribe =>> http://bit.ly/3b59kvh
[pt_view id=”8e04ea6f49″]

Related Posts